Flora en fauna

Natuurpark Ses Salines

Een duidelijk voorbeeld van de rijkdom van de mediterrane biodiversiteit in de Pityusen

Het Natuurpark Ses Salines d’Eivissa i Formentera behelst het zuidelijk deel van Ibiza tot aan het noorden van Formentera en de zee die deze twee eilanden scheidt.

Het park heeft een landoppervlakte van 2.838,44 hectare en een zeeoppervlakte van 13.000 hectare, wat 75% van het parkgebied inhoudt.

Het natuurpark is een voorbeeld van de rijkdom van de mediterrane biodiversiteit. Het bijzondere karakter ervan berust op het feit dat het om een rust- en nestzone gaat voor trekvogels. Als natuurgebied met een bijzonder belang bevat het een land- en zeehabitat met ecologische, landschappelijke, historische en culturele waarden van de eerste orde op internationaal niveau.

Zeemilieu:

Het mariene deel van het park neemt 75% van het gehele parkoppervlak in beslag en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Posidonia oceanica, die van groot belang voor de zee is. Deze plant is verantwoordelijk voor de helderheid van ons water, voor de bescherming van de stranden tegen de erosie als gevolg van de golven en vormt een schuilplaats voor talrijke zeedieren. Sinds 1991 is het door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

Landmilieu:

De meeste plantensoorten die er in de Pityusen groeien zijn in het park in hoge mate vertegenwoordigd. De vegetatie van Formentera wordt gekenmerkt door de overhand van pijnwouden en jeneverbessenbossen langs de kust, alsmede planten die rondom meren, in duingebieden en op kliffen, waar endemische gemeenschappen van zeevenkel domineren, groeien. Ook is de overvloedige aanwezigheid van typische wandelende duinen en half vastgelegde kustduinen opmerkzaam.

Fauna:

In het natuurpark zijn er ongeveer 210 vogelsoorten geteld. Opmerkelijk zijn de populaties van watervogels, zoals de flamingo, steltkluut, bergeend, strandplevier, en zeevogels, zoals de Audouins meeuw en de vale pijlstormvogel. In de Estany Pudent leeft een van de grootste concentraties geoorde futen van Europa. Ontdek in de vogelgids van Formentera (link naar de birding-catalogus) een aantal van de mooiste exemplaren en de belangrijkste natuurgebieden van het eiland, van de uitgestrekte witte zandstranden met turquoisekleurig water tot aan de hoge kliffen van La Mola, de akkers, bossen en struikgewassen, de vijvers en zoutpannen.

Andere opvallende diersoorten zijn de pityusenhagedissen (Podarcis pityusensis), een endemische soort van deze eilanden die verschillende ondersoorten heeft op de eilandjes door de vele mogelijke kleuren die variëren van bruin tot blauw. De Formentera-hagedissen zijn niet bang voor mensen en bewonen zonder schroom de meest dorre landschappen. Ook onderscheidt de eikelmuis (Eliomys quercinus) zich onder de fauna van het eiland, alsmede diverse soorten endemische slakken en kevers.

U vindt hier meer informatie:

Balearsnatura
Caib

Evenementen in Formentera