Regulació d’entrada de vehicles a Formentera

L’any 2019 va entrar en vigor per primera vegada la proposta de regular l’entrada, circulació i estacionament de vehicles a l’illa en temporada alta. Amb aquesta mesura pionera es vol salvaguardar el medi ambient i rebaixar la pressió als gairebé 40 km de xarxa viària de l’illa. Es tracta d’una mesura d’interès general, pensada perquè Formentera continuï sent l’illa tranquil·la que visitants i residents esperen trobar.

Vídeo www.formentera.eco

Quan s’aplicarà?
Aquest 2023 la norma s’aplicarà de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos).

A qui afecta?
Aquesta normativa afecta a residents, empreses de lloguer i vehicles de turistes i visitants.

Taxes, bonificacions i exempció de taxes
Els vehicles que pagaran taxa seran sol els dels visitants de fora de les Illes Balears, que hauran d’abonar 6,00€/dia per turismes amb un import mínim de 30,00€ i 3,00€/dia per motos (motocicletes i ciclomotors) amb un import mínim de 15,00€.

Els vehicles híbrids dels visitants de fora de les illes estaran bonificats al 50% i els elèctrics bonificats al 100%. Tampoc pagaran taxa, els residents de les Illes Balears, els propietaris d’una segona residència a l’illa, els residents a Eivissa que treballen a Formentera, els vehicles de lloguer autoritzats, els vehicles de visitants residents a Eivissa, Menorca o Mallorca i els vehicles històrics associats a clubs de vehicles clàssics.

També estan exemptes de pagament les Persones amb Mobilitat Reduïda, els vehicles oficials, els de serveis d’interès públics, els de transport de mercaderies i la maquinària industrial.

Com procedir?
El Consell Insular de Formentera ha creat la web www.formentera.eco on tots els interessats en circular, en els mesos d’aplicació, hauran d’aportar les seves dades per a aconseguir l’autorització per a circular.

Turistes i visitants

Els visitants podran realitzar la pre reserva en la web www.formentera.eco.

Els turistes i visitants hauran d’entrar en la pàgina web www.formentera.eco, on informaran de quin dia a quin dia volen venir a Formentera i indicar el tipus de vehicle. El sistema informàtic comprovarà que durant el període sol·licitat el contingent màxim de vehicles permesos a l’illa no estigui cobert. En aquest cas, el turista haurà de pagar una taxa de 6,00€/dia per turismes amb un import mínim de 30,00€ i 3,00€/dia per motos (motocicletes i ciclomotors) amb un import mínim de 15,00€. Llavors rebrà un rebut electrònic conforme pot circular.

Residents
Els residents a Formentera podran tramitar per mitjà d’una plataforma web una única autorització per a poder circular durant els mesos de la regulació. Els vehicles que tinguin autorització per a aparcar en la zona blava seran inclosos per defecte en el llistat de vehicles autoritzats per circular.