Flora i fauna

Reserva Marina de la Punta de sa Creu

Pescar a la Reserva marina de la Punta de sa Creu

Què he de fer?

  • Disposar de la llicència de pesca recreativa per a embarcació.
  • Obtenir l’autorització de pesca des d’embarcació a la Reserva Marina.
  • Declarar les captures.

Particularitats:

  • Prohibida tota classe de pesca marítima i de marisqueig entre la línia de costa i els deu metres d’Profunditat.
  • En la pesca recreativa des d’embarcació els únics ormeigs permesos són la canya / el volantí (màx. una línia per pescador), la potera (máx.una línia amb dos poteres per pescador) i la fluixa (màx. dos línies per embarcació).
  • La pesca recreativa i el marisqueig recreatiu només es poden practicar des d’embarcació, entre l’1 de juliol i el 31 de març.
  • En cap cas es podran utilitzar peixos o cefalòpodes vius com a esquero.

 

Més informació aquí:

– Cuaderno de pesca recreativa de la Dirección General de Pesca y Medio Marino. (http://recmar.caib.es)
– Decreto 38/2018, de 16 de noviembre, por el que se establece la Reserva Marina de la Punta de sa Creu (BOIB núm. 144 de 17/11/2018).
– Tríptico RM punta de sa Creu
– Cartografía (coordenadas geográficas RM punta de sa Creu)
– Solicitud Licencia embarcación RM punta de sa Creu
– Solicitud Diario de pesca recreativa RM punta de sa Creu

Gallery not found.

Esdeveniments a Formentera