Cultura i patrimoni

Catàleg de patrimoni

Història viva de l’illa

Encara que l’illa de Formentera és àmpliament coneguda pel magnetisme dels seus paisatges naturals, l’illa també amaga tota mena de vestigis històrics que mostren que ja des de l’antiguitat va ser un punt de la Mediterrània a tenir en compte per moltes civilitzacions.

Els primers signes de població assentada a l’illa es calculen en el tercer mil·lenni abans de Crist i des de llavors diferents imperis varen fer d’aquesta petita illa la seva particular llar. Púnics, romans, andalusins… són els habitants que es varen anar succeint. Després del període islàmic, Eivissa i Formentera varen passar a formar part de la Corona d’Aragó, l’any 1235. Però les dificultats per assentar nova població a l’illa es varen agreujar a partir de la segona meitat del segle XIV, a causa dels efectes de la pesta negra i, posteriorment, a l’amenaça que suposava la pirateria. Els intents de tornar a repoblar Formentera varen ser nombrosos, però no varen cristal·litzar fins al final del segle XVII. Llavors va ser quan es va encaminar definitivament el procés, que es va materialitzar ja al llarg del segle XVIII amb gent procedent d’Eivissa.

La segona meitat del segle XX suposa per a Formentera un període de fortes i ràpides transformacions que incideixen directament en el medi i la societat. Des d’unes formes de vida que podríem anomenar tradicionals, marcades per una economia que tendia a l’autosuficiència, s’evoluciona cap a un sistema basat en el sector dels serveis entorn del turisme com a principal motor econòmic, fet que comporta un abandonament progressiu de les pràctiques del passat en virtut d’altres més pròpies del món globalitzat. El turisme va canviar de forma radical l’economia i la societat de l’illa.

Per aprofundir en la història de Formentera, pots consultar l’ Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, el nostre Catàleg de Patrimoni, visitar la Col·lecció Etnogràfica de Formentera o conèixer i l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera.

Esdeveniments a Formentera