Cultura i patrimoni de Formentera

En una porció de territori tan petita com és Formentera, on els recursos terrestres i marins han condicionat notablement la vida a l’illa, la frontera entre valor cultural i valor natural moltes vegades és difusa. Bona prova d’això és l’amplitud del nostre patrimoni etnològic, que constitueix un compendi d’aprofitament sostenible dels diferents recursos naturals de l’illa.

Formentera compta amb tres conjunts històrics: Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de ses Roques i el Pilar de la Mola. En tots ells l’epicentre i edifici més rellevant és la respectiva església parroquial. Al seu voltant es configura tota una trama de places i vies, la major part de les quals coincideixen amb els antics camins que unien les zones de població dispersa amb els temples religiosos.

Pertanyen també al patrimoni cultural de Formentera elements de defensa i senyalització costanera (torres de defensa i fars), llocs històrics (ses Salines, Colònia penitenciària de Formentera), camins i divisió territorial (camí de sa Pujada, fites, parets de pedra seca) així com cases, molins fariners, cisternes i aljubs, pous, sínies, arbres singulars, o escars (varadors), entre d’altres béns.

En l’àmbit del patrimoni immaterial destaquen les ballades i les cantades, manifestacions musicals que tenien un pes important en la societat insular fins a mitjan segle XX. També es fa imprescindible esmentar les caramelles, cants interpretats per homes amb acompanyament instrumental que van estretament lligats a dues celebracions clau del calendari litúrgic: Nadal i Pasqua.

Més informació en el Catàleg de Patrimoni.

Cultura i patrimoni

Esdeveniments a Formentera